רב כהנא מפום נהרא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
רב כהנא מפום נהרא
תקופתו אמוראים
דור שלישי ורביעי
בית מדרש ישיבת פום נהרא
רבותיו רבה בר נחמני
חבריו רב נחמן בר יצחק, אביי, רבא
תלמידיו רב אשי

רב כהנא מפום נהרא (מכונה גם: רב כהנא השלישי) היה אמורא בבלי בדור השלישי והרביעי, עמד בראש ישיבת פום נהרא.

בימי נעוריו למד אצל רב יהודה[1] אחרי פטירתו הוא שימש גם את רבה, ולמד אצלו את מסכת סנהדרין יחד עם חבירו רב ספרא[2] הוא עלה לארץ ישראל יחד עם רב ספרא חבירו, ולמד אצל זעירא[3] ואצל רבי אבהו[4] כן למד אצל רבי חייא בר אבא, שגם התפלל עבורו שיאריך ימים, ואכן ברכתו התקיימה‏[5].

אחרי תקופה מסוימת חזר לבבל, ואז קבע את ישיבתו בפום נהרא‏[6] שם למד רב אשי, שהפך להיות תלמידו המובהק. שהתייחס אליו בכבוד מיוחד, ואף על פי שרב אשי ראה גם באמימר את רבו וקרא לו בלשון כבוד "מר", לא עשה זאת כאשר עמד בפני רב כהנא.

היה חברו של רב נחמן בר יצחק, וביחד נשאו תוכחותיהם על "גסי הרוח" (עשירי העם, המתערבים במינוי דיינים ופרנסים), אשר ברוממות לבם ובעשרם כי רב, ישכחו את חובותיהם‏[7].

הוא היה כהן[8] ממשפחת עלי הכהן[9].

ישיבתו של רב כהנא בפום-נהרא הייתה כפופה לישיבת סורא, אך עם פטירתו של רבא והלאה, הגיעו ראשי ישיבת נהרדעא, פעמים רבות, לבקר את רב כהנא בפום נהרא, וזאת כנראה מתוך כוונה לבסס את הקשר בין ישיבתם, לישיבת פום נהרא. רב כהנא הספיד בפום נהרא את רב זביד מנהרדעא[10], שהיה רבו‏[11] מצד שני נותר קשר גם עם הישיבה בסורא, ומהציטוטים בתלמוד נראה כי רב יימר שהיה ראש ישיבת סורא במתא מחסיא הושפע מרב כהנא‏[12].

ראו עוד[edit]

הערות שוליים

 1. עירובין סט א יבמות קא ב
 2. סנהדרין מא ב
 3. ירושלמי, ביכורים פ"ב.
 4. פסחים נב ב
 5. ירושלמי סנהדרין שם.
 6. {ב"ב סב א, חולין צה ב
 7. ילקוט שמעוני תהילים, מזמור מ"ו.
 8. קידושין ח א
 9. ירושלמי, סנהדרין פרק א.
 10. תלמוד בבלי, מסכת מועד קטן, דף כ"ז, עמוד א'.
 11. סנהדרין סט ב
 12. תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף קע"א, עמוד ב', מסכת עבודה זרה דף נ"ט עמוד א', מסכת חולין דף כ"ז, עמוד א'.