רב דימי מנהרדעא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
רב דימי מנהרדעא
דור דור רביעי לאמוראי בבלי
בית מדרש ישיבת נהרדעא
חבריו אביי ורבא
תלמידיו אמימר

רב דימי מנהרדעא היה אמורא בבלי, מגדולי חכמי ישיבת נהרדעא.

רב דימי מנהרדעא מוזכר פעמים בודדות בתלמוד. אחת מפסקיו מתייחסת להוראת בית דין שעליה מביאים בית פר העלם דבר של ציבור, והוא פסק שאין הוראה נחשבת להוראה עד שיאמרו בית הדין מפורש כי מודבר בהוראה גמורה למעשה "מותרים אתם לעשות"‏[1] וכן נפסקה ההלכה. הוראותיו גם מובאות בהלכות איסור והיתר‏[2], וכן לומדים ממעשיו הלכות למעשה‏[3]

מסופר בתלמוד, כי רב דימי מנהרדעא הביא גרוגרות בספינה. הורה הריש גלותא לרבא, צא וראה אם הוא תלמיד חכם, ואם אכן כך הדבר - הכרז שלא ימכור איש מלבדו. הורה רבא לרב אדא בר אבא, צא ועמוד על טיבו. הלך רב אדא בר אבא ומצא את רב דימי, ושאל אותו: "פיל שבלע כפיפה מצרית והקיאה דרך בית הרעי, מה דינה"? לא ידע רב דימי את התשובה, ושאל אותו: האם כבודו הוא רבא? טפח לו רב אדא בסנדלו, ואמר לו: ביני לבין רבא יש עדיין מרחק רב, אבל על כרחך אני רבך, ורבא רבו של רבך. לבסוף, מכיוון שרב אדא רב אבא לא הורה, לא הכריזו בשוק שאיש לא ימכור, וגרם שהגרוגרות שהביא. בא רב אדא בר אבא בתלונה לפני רב יוסף "ראה מר שעשו לי, שהפסידו את סחורתי". אמר רב יוסף: מי שלא השהה את העונש על אונאתו של מלך אדום, לא ימחול על אונאתך. וכמו שכתוב‏[4] "כֹּה אָמַר ה' עַל שְׁלֹשָׁה פִּשְׁעֵי מוֹאָב וְעַל אַרְבָּעָה לֹא אֲשִׁיבֶנּוּ עַל שָׂרְפוֹ עַצְמוֹת מֶלֶךְ אֱדוֹם לַשִּׂיד". נפטר רב אדא בר אבא‏[5].

על תלמידיו נמנה אמימר, בן ישיבת נהרדעא.

מקום קבורתו[edit]

על מקום קבורתו, מופיע בספר הגלגולים‏[6]: "בכפר אבני"ת יש שם מערה, שבה קבורים אביי ורבא. והנה הפתח לצד מערב, ובתוכה הרבה כוכים, הנה בכוך שבקרן מזרחית דרומית ממש, שם קבור אביי. והכוך הסמוך לו העומד בצד דרום ממש, שם קבור רב דימי מנהרדעא. והכוך הסמוך לו אשר בצד דרום ג"כ, והוא כוך יותר רחב מכוך ר' דימי הנזכר, ושם קבור רבא, והוא בכוך האמצע שבצד דרום, ושאר הכוכין לא הגיד לי מה הם". בעקבות דברים אלו של האריז"ל, שלפי המקובל נכתבו על ידי תלמידו רבי חיים ויטאל ברוח הקודש, ידועה מערה זו כ"מערת אביי ורבא".

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים

  1. הוריות ב א
  2. חולין קיא א
  3. חולין קיג א
  4. עמוס ב א
  5. בבא בתרא כב א
  6. הקדמה ל"ז.