רכיש בר פפא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רכיש בר פפא היה אמורא בבלי בדור הראשון או השני, ככל הנראה תלמידו של רב.

אף על פי ששמו מוזכר בין עשרת בני רב פפא המוזכרים בסיום מסכת, הוא בבירור אינו בנו של רב פפא, שכן חי שנים רבות לפני לידתו של רב פפא[1].

הלכה אחת שמסר בשם רב בהלכות טרפות מוזכרת פעמיים בתלמוד (בבלי חולין ב ב; שם נה א): "לקתה בכוליא אחת- טרפה".


  1. רבי אברהם אב בית דין, ספר האשכול הלכות ס"ת יד בשם רב האי גאון.