ייבא חמוה דאשיין בר נדבך

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ייבא חמוה דאשיין בר נדבך (כלומר ייבא חמיו של אשיין בר נדבך) הוא אמורא בבלי בדור השני, המוזכר בתלמוד פעמים בודדות.

ייבא מוזכר במסכת בבא בתרא‏[1] בקשר לדיני נזקי שכנים. הוא מפרש בשם רב את דברי הברייתא הקובעת כי כאשר אדם בונה כותל (קיר) הסמוך לכותל חבירו, עליו להרחיק את הכותל מכותל חבירו כדי שלא יסתיר את אור השמש, והוא קובע שהמרחק הדרוש להרחקה הוא כגודל חלון.

חתנו של ייבא, אשייך בר נדבך, היה תלמידו של רב יהודה, והוא מוזכר במסכת מנחות[2] כאשר מוסר פסק דין של רב יהודה בהלכות סת"ם. קיימות גרסאות שונות בשמו, יש גורסים "בר נרבך" או "בר נברך"‏[3].

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים

  1. ב"ב כב א
  2. מנחות כט א
  3. דקדוקי סופרים עמ' נ"א.