רב הונא בר מנוח

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רב הונא בר מנוח הוא אמורא שחי בדור השישי לאמוראי בבל.

רב הונא למד אצל רבא, ולאחר תלמידו, עבר יחד עם שני חברי רב שמואל בר אידי ורב חייא מווסתניא לפני רב פפא שהמשיכו בראשות הישיבה. הוא וחבריו לא היו מרוצים מדרך לימודו של רב פפא, ולפעמים כאשר תורתו לא מצאה חן בעיניהם הם רימזו זה לזה, רב פפא נפגע, והוא חלם חלום בו רימזו לו משמים כי עלול לחול עונש חמור על שלושת תלמידיו אלו, בפסוק "ואכחיד את שלושת הרועים", ובעקבות חלום זה רב פפא ביקש מהם שלא ימשיכו עוד בלימוד בבית מדרשו, והם עזבו את הישיבה.

רב הונא בר מנוח מוסר רבות מאמרותיו של רב אחא בריה דרב איקא.

קישורים חיצוניים[edit]