מסכת מועד קטן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מסכת מועד קטן היא מסכת בסדר מועד. המסכת עוסקת בהלכות חול המועד ובהלכות אבלות.

תוכן המסכת[edit]

  • פרק א' משקין בית השלחין במועד- עבודות אדמה ובניה בחול המועד.
  • פרק ב' מי שהפך את זיתיו- טיפול בפירות וכלים בחול המועד.
  • פרק ג' ואלו מגלחין - גילוח, כביסה, כתיבה ואבלות בחול המועד, וכן דיני אבלות.

לקריאה נוספת[edit]

מסכתות המשנה