רב אחא בריה דרב איקא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רב אחא בר איקא הוא אמורא בבלי בדור החמישי לאמוראי בבל.

נולד לאביו רב איקא, ולאמו שהייתה גם היא ממשפחה רבנית, אחותו של רב אחא בר יעקב. הוא התגורר בפפוניא, יחד עם דודו, רב אחא בר יעקב.

מוזכר בתלמוד הבבלי עשרות פעמים, כשהוא דן עם רב פפא חבירו, ורב הונא בר מנוח מזכיר רבות מאמרותיו. ייתכן שהיה אחיו של רב הונא בריה דרב איקא.

קישורים חיצוניים[edit]