רב ספרא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רב ספרא הוא אמורא בולט מהדור הרביעי, תלמידו של רבי אבא וחבירם של אביי ורבא

תורתו[edit]

היה רגיל לומר "משה שפיר קאמרת" (בבלי חולין צב., בבלי ביצה לח., בבלי סוכה לט., בבלי שבת קא ב) (ספר ברכת כהן בקונטרס מגילת סתרים)}}