רבה תוספאה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבה תוספאה היה אמורא בבלי בדור השמיני. ראש ישיבת סורא.

לאחר מותו של מר בר רב אשי כיהן תחתיו כראש ישיבת סורא. היה חברו של רבינא האחרון (שאף ישב על כסאו לאחר מותו), וכמה פעמים בתלמוד הם נושאים ונותנים בהלכה (מו"ק ד ב; ב"ק קיח א ועוד). הוראה אחת בשמו מובאת בתלמוד (יבמות פ ב). ב"סדר תנאים ואמרואים" מובא, כי לאחר פטירתו הרסו הפרסיים בתי מדרשות וגזרו על היהודים לקבל על עצמם את דיני פרס.

ההערכה היא כי הכינוי "תוספאה" דבק בו משום שדבריו נוספו על התלמוד לאחר עריכתו בידי רבינא ורב אשי.

על תלמידיו נמנה רב רחומי (השלישי), מראשוני הסבוראים.