מסכת מידות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

המסכת העשירית בסדר קדשים העוסקת במידות ופרטי בניין הר הבית ובית המקדש.

שונה המסכת הוא רבי אליעזר בן יעקב המעיד על המקדש. המסכת נכתבת לפי זכרונו, וכך נמצא לדוגמא: "(הלשכה בעזרת הנשים) מַעֲרָבִית דְּרוֹמִית - אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב: שָׁכַחְתִּי מֶה הָיְתָה מְשַׁמֶּשֶׁת".

המסכת מתארת את פרטי הר הבית בימי בית שני, לפני התוספת שהוסיף הורדוס. כך למשל: "הַר הַבַּיִת הָיָה חֲמֵשׁ מֵאוֹת אַמָּה עַל חֲמֵשׁ מֵאוֹת אַמָּה", בעוד בימי הורדוס הר הבית אינו רבוע כלל אלא מעין טרפז יותר גדול (וכן בימינו).

הרמב"ם בהקדמתו למשנה אומר על מסכת מידות: "ואחר תמיד מדות, ואין ענינה אלא ספור מדת המקדש וצורתו והיאך בנינו, והתועלת בכך שכשיבנה לשמור בו אותה צורה ואותו היחס, כי אותו היחס מאת ה'...", זאת אומרת שהרמב"ם סובר שהמטרה של מסכת מידות היא שנדע איך לבנות את בית המקדש.

אין על המסכת גמרא, לא בתלמוד בבלי ולא בתלמוד ירושלמי. המסכת כוללת 5 פרקים.

פרק א' של המסכת עוסק בשערי הר הבית והעזרה והשמירה עליהם, ותיאור בית המוקד.

פרק ב' של המסכת עוסק במידות הר הבית, עזרת נשים ועזרת ישראל.

פרק ג' של המסכת עוסק הצפון העזרה - המזבח, הכיור, והכניסה לאולם.

פרק ד' של המסכת עוסקת בהיכל.

פרק ה' של המסכת עוסק בעזרה ובלשכותיה.

מסכתות המשנה