סדר מועד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

סדר מועד הוא הסדר השני בששת סדרי המשנה. הסדר עוסק ב"מועדים ובחגים וחובתם, וחילוקי דיניהם, והאסור בהם, והרצוי והמותר, ומה שנכון לצרף לכל מועד מהם מהדינים והמצות" הקדמת הרמב"ם למשנה.

הרמב"ם גם טוען כי הסדר שובץ שני כסדר הכתוב, שנאמר: "ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה והשביעית תשמטנה ונטשתה" ואחריו "ששת ימים תעשה מעשיך, שלש רגלים תחג לי בשנה" (שמות כג י).

הסדר נקרא גם סדר "עתיך", חלק מן הפסוק "והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת" (ישעיהו לג, ו) הנדרש על ששת סדרי המשנה.

המסכתות בסדר ונושאיהן[edit]

סה"כ 12 מסכתות

מסכתות התלמוד על הסדר[edit]

בתלמוד הבבלי יש רק את כל המסכתות, להוציא מסכת שקלים, אך בתלמוד הירושלמי מופיע כל הסדר.

טעם סדר המסכתות ע"פ הרמב"ם[edit]

לקריאה נוספת[edit]


מסכתות המשנה