רבי אליעזר בן יעקב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
ערך זה עוסק בתנא בדור הרביעי. אם התכוונתם לתנא בדור השני, עיינו בערך רבי אליעזר בן יעקב (הראשון).

רבי אליעזר בן יעקב השני הוא תנא בדור הרביעי, מתלמידי רבי עקיבא.

פעם אחת בא לעירו עיוור אחד, וראב"י ראה שאין מכבדים אותו יפה, הלך והתיישב על יד אותו עיוור. ראו אנשי העיר כי ראב"י בעצמו יושב על יד העיוור הזה, וכיבדוהו. שאל אותם העיוור: במה זכיתי שתכבדו אותי כל כך? אמרו לו: בזכות ראב"י שיושב על ידך זכית לכבוד הזה. הלך אותו עיוור לראב"י וברכו: אתה גמלת חסד עם מי שנראה ואינו רואה, ובזכות כך מי שרואה ואינו נראה יגמול לך חסד (ירושלמי פאה).

מסופר על אחד מתלמידיו שהיה לומד בלחש, ותוך כמה שנים שכח את תלמודו (עירובין נד א).

מאמרותיו[edit]

  • "העושה מצווה אחת קנה לו פרקליט אחד, והעובר עברה אחת קנה לו קטגור אחד. תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות" (משנה אבות ד יא).
  • "נמשלו ישראל לחול- מה החול הזה כשאתה עושה גומא בערב, בשחרית אתה מוצא אותה שנתמלאה, כך ישראל אלפים שחסרו בימי דוד נתמלאו בימי שלמה" (פסיקתא דרב כהנא יח ב).
  • רבי אליעזר בן יעקב אומר: מהו שנאמר (ויקרא יט כו) "לא תאכלו על הדם"? לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם..." (ברכות י ב).