מסכת כלאיים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מסכת כלאיים היא המסכת הרביעית במשנה ובסדר זרעים. כמו שאר המסכתות בסדר זרעים (למעט מסכת ברכות) לא נכתב עליה תלמוד בבלי אלא רק תוספתא ותלמוד ירושלמי. היא עוסקת בדיני כלאיים. חמשה מיני כלאיים ישנם: כלאי זרעים, כלאי הכרם, כלאי בהמה בזיווג, כלאי בהמה במלאכה וכלאי בגדים(שעטנז) – ובכולם עוסקת המסכת.

מיקומה[edit]

כיוון שהמסכת נסדרה בסדר זרעים הזכיר כלאי זרעים, ואגב כך שאר הסוגים. הרמב"ם בהקדמה למשנה כותב שהציווי על כלאיים, בפרשת קדושים, בא אחר הציווי על פאה.

תוכן המסכת[edit]

  • פרק א – אילו מיני צמחים ובעלי חיים כלאיים זה בזה ואילו לא.
  • פרק ב – באיזה אופן השדה אסורה בכלאיים.
  • פרק ג – באיזה אופן של זריעה ונטיעה ישנו איסור כלאיים.
  • פרק ד – באיזה כרם ישנו איסור כלאיים.
  • פרק ה – מהם האופנים המותרים בכרם.
  • פרק ו – נטיעות שאינן אוסרות בכלאיים.
  • פרק ז – האסור והמותר במקרים מיוחדים בכלאי הכרם.
  • פרק ח – דיני כלאי בהמה (בהרבעה ובמלאכה).
  • פרק ט – דיני כלאי בגדים (שעטנז).

קישורים[edit]

מסכתות המשנה