מסכת אהלות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מסכת אהלות היא המסכת השניה מסדר טהרות. המסכת עוסקת בדיני טומאת אוהל המת.

פרקי המסכת:

 • פרק ראשון "שניים טמאין"
 • פרק שני "ואלו מטמאין"
 • פרק שלישי "כל המטמאין"
 • פרק רביעי "מגדל שהוא"
 • פרק חמישי "תנוא שהוא"
 • פרק שישי "אדם וכלים"
 • פרק שביעי "הטומאה בכותל"
 • פרק שמיני "יש מביאין"
 • פרק תשיעי "כוורת שהיא"
 • פרק עשירי "ארובה שהיא"
 • פרק אחד-עשר "בית שנסדק"
 • פרק שנים-עשר "נסר שהוא"
 • פרק שלושה-עשר "העושה מאור"
 • פרק ארבעה-עשר "הזיז מביא"
 • פרק חמישה-עשר "סגוס עבה"
 • פרק ששה-עשרה "כל המיטלטלין"
 • פרק שבעה-עשר "החוש את"
 • פרק שמונה-עשר "כיצד בוצרין"

קישורים חיצוניים[edit]

מסכתות המשנה