סדר טהרות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

סדר טהרות הוא הסדר השישי והאחרון בסדרי המשנה. הסדר עוסק בדיני טומאה וטהרה. הרמב"ם בהקדמת הרמב"ם למשנה טוען כי הסדר שובץ שישי כי עניניו מופיעים בספר ויקרא, ורוב ענייני שאר המסכתות בספר שמות. במילה "טהרות" הכוונה היא לטומאות, בלשון נקיה.

הסדר נקרא גם סדר דעת (בבלי שבת לא, א), כחלק מן הפסוק "והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת"[1] הנדרש על ששת סדרי המשנה, זאת מפני שהוא נחשב כמורכב ומסובך.

המסכתות בסדר ונושאיהן[edit]

סה"כ 12 מסכתות

מסכתות התלמוד על הסדר[edit]

בתלמוד הבבלי יש רק את מסכת נידה, ההנחה המקובלת היא שמשום שדיני טומאה וטהרה לא היו שייכים בגולה (אין תרומות ומעשרות, אין כניסות לבית המקדש, אין פרה אדומה לטהרה), נמנעו אנשי בבל מלהתעסק בהם. היה עדיף ללמוד ולהתעמק בהלכות המעשיות יותר. אעפ"כ, מעט מדינים אלה מפורשים כבדרך אגב בגמרות אחרות הפזורות במקומות שונים בש"ס. בתלמוד הירושלמי מופיע רק חלק קטן ממסכת נידה, לא ברור למה. מהתוספות ניתן להסיק כי חלקים נוספים מהמסכת היו ואבדו.

טעם סדר המסכתות ע"פ הרמב"ם[edit]

קישורים חיצוניים[edit]

מסכתות המשנה