מסכת אבות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מסכת העוסקת בהנהגות מוסר ועבודת השם. נקראת גם "פרקי אבות".

היא המסכת התשיעית, ונמצאת לפני המסכת האחרונה בסדר נזיקין. למסכת אבות לא נכתבה "גמרא".

נהגו לאומרה בשבתות שבספירת העומר אחרי תפילת מנחה, פרק בכל שבת.

המסכת כוללת חמישה פרקים, ונהוג להוסיף לה בסופה עוד פרק שהוא בעצם תוספתא - פרק קניין תורה.

המסכת מתחילה בסדר השתלשלות התורה שבעל פה ממשה בסיני לתנאים, ומתקופת הזוגות מביאה המשנה אמרות של כל אחד מהם בנוסח "הוא היה אומר". פרק א' מסתיים בהלל ושמאי.

פרק ה' עוסק באמרות הקשורות המספרים: "עשרה מאמרות", "עשרה דורות", "עשרה ניסיונות", "עשרה ניסים", "שבעה דברים בגולם", "ארבע מידות באדם, בתלמידים, בהולכי בית המדרש, נותני צדקה, יושבים לפני חכמים", גילים שונים בחיים וכדומה.

פרק ו' עוסק במעלת התורה ולומדיה ובדרכי קניינה.

המסכת כוללת אמרות מתנאים רבים.

למסכת אבות נכתבו פירושים רבים, ע"י רבותינו ע"ה מדורות רבים. בין המפרשים -

  • רבינו מנחם המאירי ז"ל
  • הרמב"ם ז"ל
  • רבינו יונה ז"ל
  • פירוש אשר ישנה מחלוקת אם הוא לרש"י ז"ל
  • רבינו עובדיה מברטנורא ז"ל
  • רבינו אברהם אזולאי ז"ל בעל "חסד לאברהם".
  • רבינו יוסף חיים ז"ל, בעל הבן איש חי.
  • רבינו שמעון בן צמח ז"ל, "הרשב"ץ".
  • מדרש שמואל.

"אומר אני לפי שמסכת זו אינה מיוסדת ע"פ מצוה ממצות התורה כשאר מסכתות שבמשנה אלא כולם מוסרים ומדות וחכמי העולם ג"כ חברו ספרים כמו שהמציאו מלבם בדרכי המוסר כיצד יתנהג האדם עם חברו, לפיכך התחיל התנא במסכת זו, משה קבל תורה מסיני לומר לך שהמדות והמוסרים שבזו המסכת לא בדו אותם חכמי המשנה מלבם אלא אף אלו נאמרו בסיני" (רע"ב בפירושו על המשנה הראשונה במסכת).

הרמב"ם כתב למסכת זו הקדמה ארוכה בעלת שמונה פרקים, ובשם זה היא מפורסמת "שמונה פרקים לרמב"ם" - והיא עוסקת בחלקי הנפש.

מסכתות המשנה