מסכת סוטה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מסכת סוטה היא המסכת החמישית בסדר נשים. היא עוסקת בדיני אישה סוטה- אשה שנחשדה שזינתה תחת בעלה. בדרך אגב המסכת עוסקת גם בפירוט הדברים שנאמרים בכל לשון לעומת דברים הנאמרים רק בלשון הקודש ובהלכות משוח מלחמה ושאר דיני המלחמה, וכן דיני עגלה ערופה.

פרקי המסכת[edit]

  • פרק ראשון המקנא לאשתו
  • פרק שני היה מביא
  • פרק שלישי היה נוטל
  • פרק רביעי ארוסה ושומרת יבם
  • פרק חמישי כשם שהמים
  • פרק שישי מי שקינא
  • פרק שביעי אלו נאמרין
  • פרק שמיני משוח מלחמה
  • פרק תשיעי עגלה ערופה

קישורים חיצוניים[edit]

  • בפרויקט פרשני
מסכתות המשנה