מסכת יבמות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מסכת יבמות היא המסכת הראשונה בסדר נשים. על מסכת זו יש תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי ותוספתא. המסכת עוסקת בנושאי יבום, חליצה ועגונות.

פרקי המסכת[edit]

במסכת יבמות ישנם ששה-עשר פרקים:

 • פרק ראשון- חמש עשרה נשים
 • פרק שני- כיצד
 • פרק שלישי- ארבעה אחין
 • פרק רביעי- החולץ ליבמתו
 • פרק חמישי- רבן גמליאל
 • פרק שישי- הבא על יבמתו
 • פרק שביעי- אלמנה לכהן גדול
 • פרק שמיני- הערל
 • פרק תשיעי- יש מותרות
 • פרק עשירי- האשה רבה
 • פרק אחד עשר- נושאין על האנוסה
 • פרק שנים עשר- מצות חליצה
 • פרק שלושה עשר- בית שמאי
 • פרק ארבעה עשר- חרש שנשא
 • פרק חמשה עשר- האשה שלום ("האשה שהלכה")
 • פרק ששה עשר- האשה בתרא
מסכתות המשנה

לקריאה נוספת[edit]