מסכת חלה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מסכת חלה היא המסכת התשיעית בסדר זרעים. עוסקת בדיני הפרשת חלה. כיתר המסכתות בסדר זרעים (למעט מסכת ברכות) לא נכתב עליה תלמוד בבלי אלא רק תוספתא ותלמוד ירושלמי.

מיקומה[edit]

הרמב"ם בהקדמה למשנה מסביר שאחר שמפרישים על המעשרות – שהלכותיהן נלמדו במסכתות הקודמות – טוחנים הקמח ומפרישים חלה.

תוכן המסכת[edit]

  • פרק א – מינים ואופנים החייבים בחלה.
  • פרק ב – פרטי דינים בהלכות חלה.
  • פרק ג – טעויות וספקות בהפרשת חלה.
  • פרק ד – כיצד היא הפרשת חלה.

קישורים[edit]

תוכן המסכת באתר מכון ממרא

מבחן במסכת חלה

מסכתות המשנה