מסכת תרומות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מסכת תרומות הינה המסכת השישית בסדר זרעים. המסכת עוסקת בהלכות תרומה גדולה ותרומת מעשר. כיתר מסכתות סדר זרעים (למעט מסכת ברכות) אין עליה תלמוד בבלי אלא רק תוספתא ותלמוד ירושלמי.

מיקומה[edit]

על פי הרמב"ם מסכת זו באה אחרי מסכת שביעית כיוון שהתרומה היא המתנה הראשונה שמפרישים מהזרע.

תוכן המסכת[edit]

 • פרק א – מי אינו יכול לתרום תרומה ואופנים בהם אין תורמים.
 • פרק ב – כיצד אין תורמים תרומה.
 • פרק ג – דיני תרומה שחלה בה טעות.
 • פרק ד – פרטים וספקות בתרומה.
 • פרק ה – דין תרומה שנתערבבה בדבר אחר.
 • פרק ו – דיני האוכל תרומה ואינו ראוי לה.
 • פרק ז – המשך הפרק הקודם ודיני מדומע.
 • פרק ח – פרטי דינים בהפרשת ואכילת תרומה.
 • פרק ט – דיני תרומה שנזרעה.
 • פרק י – עד כמה תרומה אוסרת מאכלים אחרים שבאו עימה במגע.
 • פרק יא – כיצד מתנהגים בתרומה.

קישורים[edit]

מסכתות המשנה