מסכת נדרים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מסכת נדרים היא המסכת השלישית בסדר נשים. היא נכללת בסדר זה משום שרוב פרשת נדרים שבתורה עוסקת בנדרי אשה ובהפרתם על ידי אביה או בעלה, ולכן ממקומת מיד לאחר מסכת כתובות העוסקת בהתחייבויות הבעל כלפי אשתו.

פרקי המסכת[edit]

 • פרק ראשון כל כינויי
 • פרק שני ואלו מותרין
 • פרק שלישי ארבעה נדרים
 • פרק רביעי אין בין המודר
 • פרק חמישי השותפין
 • פרק שישי הנודר מן המבושל
 • פרק שביעי הנודר מן הירק
 • פרק שמיני קונם יין
 • פרק תשיעי רבי אליעזר
 • פרק עשירי נערה מאורסה
 • פרק אחד עשר ואלו נדרים
מסכתות המשנה