הקדמות הרמב"ם

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הקדמות הרמב"ם למשנה הוא קובץ מתוך פירוש המשניות לרמב"ם מאת רבי משה בן מימון - הרמב"ם, ובו נמצאות שלוש ההקדמות החשובות בפירוש המשנה: הקדמת הרמב"ם למשנה, הקדמת הרמב"ם למסכת אבות והקדמת הרמב"ם לפרק חלק(הפרק העשירי במסכת סנהדרין).

הקדמה למשנה[edit]

בהקדמה למשנה מדבר הרמב"ם על ענייני השתלשלות התורה והמחלוקות, ובעיקר בענייני סידור המשנה ועריכתה.

הקדמה למסכת אבות[edit]

בהקדמה זו, המוכרת בשם "שמונה פרקים"- מבוארים ענייני יסוד במוסר ובמחשבת ישראל.

הקדמה לפרק חלק[edit]

הקדמה זו עוסקת בעיקרי האמונה.

ספרים על הקדמות הרמב"ם[edit]