סדר זרעים

From ויקישיבה
(Redirected from זרעים)
Jump to navigation Jump to search

סדר זרעים הוא הסדר הראשון בששת סדרי המשנה. הסדר עוסק בדיני קריאת שמע, תפילה וברכות (מסכת ברכות), ובמצוות התלויות בארץ (שאר כל המסכתות בסדר). הרמב"ם בהקדמת הרמב"ם למשנה טוען כי הסדר שובץ ראשון מכיוון שהוא עוסק בזרע הארץ, מקור החיות לכל היצורים החיים.

הסדר נקרא גם סדר אמונה (בבלי שבת לא, א), כחלק מן הפסוק "והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת"[1] הנדרש על ששת סדרי המשנה, זאת מפני שהוא מכיל את הנושאים המבטאים אמונה: הזורע מקווה שירד גשם כדי שתצמח תבואה, המתפלל והמברך בוטח בה' שיענה לתפילתו וישמע את ברכתו.

המסכתות בסדר ונושאיהן[edit]

סה"כ 11 מסכתות

מסכתות התלמוד על הסדר[edit]

בתלמוד הבבלי יש רק את מסכת ברכות, אך בתלמוד הירושלמי מופיע כל הסדר. ההנחה המקובלת היא שמשום שדיני עבודת האדמה לא היו שייכים בגולה, נמנעו אנשי בבל מלהתעסק בהם. היה עדיף ללמוד ולהתעמק בהלכות המעשיות יותר. אעפ"כ, מעט מדינים אלה מפורשים כבדרך אגב בגמרות אחרות הפזורות במקומות שונים בש"ס.

טעם סדר המסכתות ע"פ הרמב"ם[edit]

 • מסכת ברכות ראשונה - מכיוון שכמו שרופא מתחיל במלאכתו ע"י נתינת מזון בריא לחולה, כך מתחילה המשנה בדיני ברכות המתקנות את המזון הנכנס לגופנו. אזב דיני ברכות סודרו במסכת גם דיני תפילה.
 • מסכת פאה שנייה - כי היא המתנה הניתנת ראשונה מהשדה, עוד לפני הקצירה.
 • מסכת דמאי שלישית - משתי סיבות: א. יש לעניים זכות בו עוד לפני שהופרשו תרו"מ ממנו. ב. מסכת פאה מסתיימת בדינים הקשורים לנאמנות, ולכן באה אחריה מסכת דמאי, העוסקת בנאמנות עם הארץ על הפרשת תרו"מ מיבולו.
 • מסכת כלאיים רביעית - מסכת דמאי קטעה את הסדר כי היא בעצם אותו העניין של מסכת פאה. לאחר הפאה הגיע עניין הכלאיים, כפי סדר הופעתם בכתוב.
 • מסכת שביעית חמישית - היה ראוי שתהיה מסכת ערלה אחרי כלאים, לפי שכך הוא סדר הכתוב, אבל בגלל שהשמיטה נוגעת לכל אדם, שכל אדם אוכל, דחה את מסכת ערלה הנחוצה רק עבור נוטעים והביא את שביעית.
 • מסכת תרומות שישית - היא התרומה הראשונה המופרשת מן התבואה.
 • מסכת מעשרות שביעית - שמפרישים את המעשר אחרי התרומה.
 • מסכת מעשר שני שמינית - הפרשת המעשר השני היא אחרי המעשר הראשון.
 • מסכת חלה תשיעית - אחרי הפרשת כל התרו"מ, עושים מהתבואה עיסה כדי לאפות לחם, ועושים בה הפרשת חלה.
 • מסכת ערלה עשירית - אחרי שגמרו לשנות את דיני התבואה, עברו לדון בדיני האילנות.
 • מסכת ביכורים סודרה האחת עשרה - במקרא, עניין ביכורים בא לאחר עניין הערלה.

לקריאה נוספת[edit]


מסכתות המשנה