עם הארץ

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עם הארץ הוא מי שעסקו ב"ארץ" ולא בתורה, "וזהו לשון עם הארץ האמור בכל מקום, שרוצה בתקונה של הארץ אבל אין בו חכמה להבדיל בתקונין הראויין" (רע"ב על מסכת אבות פרק ה משנה י). ואין לו מעלות שכליות, אבל יש לו קצת מעלות המידות (רמב"ם פירוש המשניות - מסכת אבות פרק ב משנה ה).