מסכת שבת

From ויקישיבה
Revision as of 16:47, 10 April 2020 by Wikiboss (talk | contribs) (→‎קישורים)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

מסכת שבת היא המסכת הראשונה בסדר מועד. עוסקת בהלכות שבת- ל"ט מלאכות, איסורים מדברי סופרים: שבות, מוקצה ועובדין דחול, דיני הדלקת הנר ועוד.

מסכת שבת היא המסכת הארוכה ביותר בתלמוד הבבלי מבחינת מספר מילים[1].

מיקומה[edit]

מסכת שבת קודמת לכל מסכתות סדרי מועד משום מעלתה וחשיבותה של השבת והיא תדירה מכולם וגם בה פתח הכתוב בפרשת המועדות. על פי הרב ראובן מרגליות, מסכת שבת היא הראושנה בסדר מועד מפני שהיא הארוכה ביותר מבחינת מספר הפרקים. פעמים נחשבת מסכת שבת ומסכת עירובין (שלאחריה) כמסכת אחת.

תוכן המסכת[edit]

 • פרק א – דיני הוצאה מרשות לרשות ומלאכה ערב שבת.
 • פרק ב – דיני הדלקת הנר בשבת.
 • פרק ג – דיני שהייה והטמנה בשבת.
 • פרק ד – דיני הטמנה מערב שבת.
 • פרק ה – שביתת הבהמה.
 • פרק ו – האסור והמותר בטלטול ברשות הרבים.
 • פרק ז – סוגי שגגות באיסור שבת. מניית ל"ט אבות מלאכה. המשך דיני הוצאה מרשות לרשות.
 • פרק ח – שיעורים לחיוב הוצאה מרשות לרשות.
 • פרק ט – אסמכתאות מהתורה לדברי חכמים בנושאים שונים. המשך הפרק הקודם.
 • פרק י – יוצאים מן הכלל בשיעורי הוצאה. אופני הוצאה הפטורים בהם והמותרים.
 • פרק יא – תולדות מלאכות הוצאה: זריקה והושטה מרשות לרשות.
 • פרק יב – מלאכות בונה, חורש וכותב.
 • פרק יג – שיעורי אבות מלאכות שבהכנת הבגדים.
 • פרק יד – המשך דיני צד מהפרק הקודם. דיני רפואה בשבת.
 • פרק טו – מלאכות קושר ומתיר. תיקון הבגדים.
 • פרק טז – הצלה מן הדליקה בשבת.
 • פרק יז – דיני מוקצה.
 • פרק יח – איסורי טלטול מיוחדים.
 • פרק יט – הלכות ברית מילה בשבת.
 • פרק כ – דיני מכשירי "אוכל נפש" המותרים ביום טוב.
 • פרק כא – דיני טלטול מוקצה לא באופן ישיר אלא "אגב" דבר אחר.
 • פרק כב – אכילה ונקיון בשבת.
 • פרק כג – איסורי דיבור בשבת ואמירה לנכרי.
 • פרק כד – עשיית צרכי חול בשבת: פרנסה, טיפול בבהמות, נדרים וטהרה.

קישורים[edit]

פירוש על מסכת שבת מתוך פרויקט פרשני

הערות שוליים

מסכתות המשנה