מתיר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אחת מל"ט אבות מלאכות שאסורים בשבת.

האיסור הוא רק בהתרת קשר של קיימא. לכן כאשר היו נוהגים לתת בגדים לכובס והוא היה קושרם בעת הכיבוס, היה מותר להתיר קשרים אלו מכיון שהם לא של קיימא, כי כאשר הם חוזרים מהכיבוס פותחים את הקשרים הללו. (שו"ע שיז ג ומשנ"ב כא) יש מחמירים שרק אם הקשרים נפתחים ביום הכביסה אין זה קשר של קיימא. (משנ"ב שם)

לקריאה נוספת[edit]

  • שגב פניאל אביחיל הי"ד, קושר ומתיר, מתוך: דגל ירושלים- בטאונה התורני של ישיבת ירושלים לצעירים, חלק ו' ירושלים תשס"ו, עמ' 176-195.