מסכת ברכות

From ויקישיבה
Revision as of 16:48, 10 April 2020 by Wikiboss (talk | contribs) (→‎קישורים)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

הראשונה במסכתות הש"ס הן במשנה והן בתלמוד. כמו-כן, המסכת הראשונה בסדר זרעים. עוסקת בהלכות קריאת שמע וברכותיה, תפילה, ברכות לסוגיהן, זימון והלכות הנוהגות בסעודה.

מיקומה[edit]

הרמב"ם בהקדמתו למשנה מבאר שכהקדמה לסדר זרעים יש לעסוק בתיקון במאכלים, היינו הברכות, כמו רופא המקדים תיקון הרפואה להבאת התרופות, ומכיוון שעסק בברכות הנהנין דיבר על כל הברכות וכן ברכות המצוות שהגדולה והתדירה שבהן היא מצוות קריאת-שמע.

תוכן המסכת[edit]

קישורים[edit]

מסכתות המשנה