רב רחומי (השלישי)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רב רחומי היה מראשוני הסבוראים.

למד אצל רבה תוספאה. דבריו נכנסו לתלמוד הבבלי. בתלמוד (עירובין יא ב; מנחות לג ב) הוא נחלק עם רבה יוסי ראש ישיבת פומבדיתא בהגדרת המושג "פיתחי שימאי".

רב שרירא גאון מציין באגרתו כי רב רחומי נפטר בחודש ניסן שנת ד'רס"ו.

תקופת חייו של רב רחומי (השלישי) על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן