מסכת עירובין

From ויקישיבה
Revision as of 16:46, 10 April 2020 by Wikiboss (talk | contribs) (→‎קישורים)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

מסכת עירובין היא המסכת השניה בסדר מועד. בעיקרה המסכת עוסקת ב עירוב תחומין ועירוב חצרות, שיתוף מבואות, תחום שבת וקניין שביתה אך גם משלימה בביאור דיני ארבע הרשויות ופרטי דיניהן כהשלמה לדינים שבוארו כבר במסכת שבת.

מיקומה[edit]

באה אחרי מסכת שבת משום שהיא חלק מהלכות שבת. לעיתים נחשבת לחלק ממסכת שבת.

תוכן המסכת[edit]

  • פרק א – תיקון מבוי וחצר הפרוצים לרשות האסורה להם ועשיית מחיצה עמ"נ לטלטל בתוכה.
  • פרק ב – דיני פסי ביארות ודיני קרפף.
  • פרק ג – דיני מזון העירוב, מיקומו, תנאי בערוב ועירוב לשני ימים.
  • פרק ד – היוצא חוץ לתחום ודיני קניין שביתה.
  • פרק ה – עיבור העיר ומדידת התחומין.
  • פרק ו – חצר שיש חסרון בעירובה.
  • פרק ז – דיני חצרות הסמוכות לעירוב. כיצד משתתפים במבוי.
  • פרק ח – השתתפות בעירוב תחומין. דינים נוספים בעירוב חצירות תיקונים במים.
  • פרק ט – דיני טלטול מרשויות דומות ודין חצר שנפרצה.
  • פרק י – השלמות לדיני ארבע רשויות והיתר אין איסור שבות במקדש.

קישורים[edit]

מסכתות המשנה