מסכת חולין

From ויקישיבה
Revision as of 10:02, 12 February 2023 by Wikiboss (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

מסכת חולין היא המסכת השלישית בסדר קדשים. כמשתמע משמה, ובניגוד לרוב המסכתות בסדר קדשים, חולין עוסקת בדיני אכילת בשר מחוץ לבית המקדש.

תוכן המסכת[edit]

המסכת מסודרת עפ"י שלבי הטיפול בבהמה הנאכלת:

  • פרקים א-ב עוסקים בדיני שחיטה.
  • פרקים ג-ד עוסקים בדיני טריפות, שעיקרם אחרי השחיטה: פרק ג עוסק במצבים שונים בהם מתברר לאחר השחיטה שהבהמה היתה טריפה, ופרק ד עוסק בדיני עובר ובהמה יולדת.
  • פרק ה עוסק באיסור "אותו ואת בנו" - אסור לשחוט בהמה ואת בנה באותו יום.
  • פרק ו עוסק במצות כיסוי הדם לאחר השחיטה.
  • פרק ז עוסק באיסור אכילת גיד הנשה.
  • פרק ח עוסק באיסור בישול הבהמה בחלב.
  • פרק ט עוסק בדיני טומאת הבשר.
  • פרק י עוסק בדיני מתנות כהונה - ישנה מצוה להעניק לכהן את הזרוע, הלחיים והקיבה של כל בהמה.
  • פרק יא עוסק במתנת כהונה נוספת - ראשית הגז.
  • פרק יב עוסק במצות שילוח הקן.


מסכתות המשנה