מסכת בכורות

From ויקישיבה
Revision as of 17:55, 20 September 2010 by בנילה (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

מסכת בכורות היא מסכת מסדר קודשים, המסכת עוסקת בדיני פטר חמור, בכור בהמה (כולל דיני המומים הפוסלים בו - דינים הנוגעים גם לשאר הקרבנות), פדיון הבן ומעשר בהמה.

פרקי המסכת[edit]

  1. הלוקח עובר חמורו
  2. הלוקח עובר פרתו
  3. הלוקח בהמה
  4. עד כמה
  5. כל פסולי המוקדשין
  6. על אלו מומין
  7. מומין אלו
  8. יש בכור
  9. מעשר בהמה
מסכתות המשנה