רבן גמליאל דיבנה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Baustelle.PNG הערך נמצא בשלבי עריכה
כדי למנוע התנגשויות עריכה אתם מתבקשים שלא לערוך ערך זה בטרם תוסר הודעה זו, אלא אם כן תיאמתם זאת עם מניח התבנית.
שימו לב! אם הדף לא נערך במשך שבוע ניתן להסיר את התבנית ולערוך אותו, אך רצוי לתת קודם תזכורת בדף שיחתו של הכותב.
אין מידע לגבי מניח תבנית זו. יש לערוך עם חתימה ( ~~~~ ) כפי שמוסבר בדף התבנית


הדף "רבן גמליאל" מפנה לכאן. לערך העוסק בחכמים אחרים שנקראו בשם זה, ראו רבן גמליאל (פירושונים).
רבן גמליאל דיבנה
Raban gamliel.jpg

קבר רבן גמליאל
מקום פעילות יבנה
דור שני לתנאים
בית מדרש בית הלל
רבותיו רבן יוחנן בן זכאי
חבריו רבי יהושע, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי אלעזר בן עזריה
תלמידיו רבי עקיבא, רבי ישמעאל
מקום קבורתו יבנה

רבן גמליאל דיבנה הוא סתם רבן גמליאל היה מגודלי התנאים, נשיא הסנהדרין בדור השני. חי ופעל ביבנה. נכדו של רבן גמליאל הזקן. גיסו של רבי אליעזר בן הורקנוס.

תקנת תפילת שמונה עשרה[edit]

אישיותו[edit]

תורתו[edit]

מקפיד על כבוד התורה

 • ציווה על רבי יהושע לעמוד, בסוגיית תפילת ערבית רשות או חובה ברכות כח..
 • ציווה על רבי יהושע לבוא במקלו ובתרמילו ביום כיפור שחל להיות בחשבונו ראש השנה כה..
 • מכונה "תקיפי קמאי" סנהדרין יא: ורש"י שם.
 • אמר לקב"ה: לא לכבודי אלא לכבודך עשיתי בבא מציעא נט:.
 • שם שומר לבית המדרש, שמי שאין תוכו כברו לא יכנס ברכות כח..
 • משמת רבן גמליאל בטל כבוד התורה סוטה מט..

לא מקפיד על כבוד עצמו

 • כשמת, ציווה שיקברוהו בכלי פשתן, כדי שיתרגלו לקבור בתכריכים זולים כתובות ח:.
 • אמר לקב"ה: לא לכבודי אלא לכבודך עשיתי בבא מציעא נט:.
 • גם כשהעבירוהו מן הנשיאות, לא מנע עצמו מבית המדרש ברכות כח..

"עדיין צריכין אנו למודעי וכו' רבי אלעזר המודעי אומר וכו'"

 • מה ראתה אסתר שזימנה את המן מגילה טו:.
 • ראובן חטא שבת נה:.
 • צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת בבא בתרא י:.
 • ובגפן שלושה שריגים חולין צב..
הקודם:
רבן שמעון בן גמליאל הזקן
נשיאי הסנהדרין משושלת הלל הבא:
רבן שמעון בן גמליאל השני