בר קפרא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בר קפרא היה תנא בדור המעבר (הדור החמישי). היה מקורב לרבי יהודה הנשיא. לא הוסמך אחר שפגע בכבודו של בר אלעשה (ירושלמי מועד קטן ג א).

מסופר עליו (בבלי נדרים נא): "אמר לה בר קפרא לברתיה דרבי (אמר בר קפרא לבתו של רבי) למחר שתינא חמרא בריקודא דאבוך ובקירקני דאמך בן אלעשה חתניה דרבי הוה ועשיר גדול הוה אזמניה לבי הילולא דרבי שמעון ברבי א"ל בר קפרא לרבי מאי תועבה כל דא"ל רבי דהכין הוא תועבה פרכה בר קפרא א"ל פרשיה את א"ל תיתי דביתכי תירמי לי נטלא אתת רמיא ליה א"ל לר' קום רקוד לי דאימר לך הכי אמר רחמנא תועבה תועה אתה בה לכסא אחרינא א"ל מאי תבל א"ל כי עניינא קדמאה א"ל עיביד לי דאומר לך עבד אמר ליה תבל הוא תבלין יש בה מי שניא הדא ביאה מן כולהון ביאות אמר ליה ומאי זימה אמר ליה עיביד כי עניינא קדמאה עבד ואמר ליה זו מה היא לא יכיל בן אלעשה למיסבל קם ונפק הוא ואינתתיה מתמן"

מתורתו[edit]

  • "גדול שלום שדברו הכתובים דברי בדאות בתורה בשביל להטיל שלום בין אברהם לשרה" (ויקרא רבה ט).