ספר מלכים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ספר מלכים הוא הספר הרביעי מספרי נביאים. הספר עוסק בתקופה שבין ימיו האחרונים של דוד המלך לבין חורבן בית ראשון (שנים 2924-3364 לבה"ע), ומספר על תמצית ימי מלכי יהודה ומלכי ישראל. בעקבות הנצרות נהוג לחלקו למלכים א' ומלכים ב'.הנביאים המרכזיים הפועלים בספר מלכים: נתן, אחיה השילוני, אליהו, אלישע וישעיהו.

נושאים מרכזיים[edit]

דור הזהב[edit]

תקופת מלכות שלמה נחשבת כתקופת זוהר הן מבחינה פנימית-לאומית והן מבחינה חיצונית, ביחסי הממלכה עם שכנותיה הקרובות והרחוקות. שלמה חיזק את הקשרים עם הממלכות השכנות. תקופתו מצטיינת בשלום ובשגשוג כלכלי. הוא בנה את בית המקדש הראשון ופיאר אותו בכלים יקרים ובכך הפך את ירושלים למרכז הממלכה.

שתי ממלכות[edit]

לאחר פטירת שלמה נתפלגה הממלכה לשתי ממלכות – ממלכת ישראל כללה את 'עשרת השבטים' והעומד בראשה הוא ירבעם בן נבט. ממלכת יהודה, תחת שלטון רחבעם – מבית דוד, כוללת את שבטים יהודה ובנימין ובירתה – ירושלים. בעקבות הפילוג חפץ ירבעם לנתק את העם שתחת חסותו מהמרכז הרוחני של העם – הלא הוא ירושלים, ולכן הקים שני מקומות חלופיים לעבודת האלוהים. לא רק על חולשה רוחנית השפיע הפילוג אלא גם על מעמדה המדיני של מלכות ישראל. המדינות השכנות השתחררו מעול מלכות ישראל ועם הזמן החלו גם להתגרות בם. במשך השנים אף נלחמו הממלכות זו בזו. בתקופת מלכות יהושפט ביהודה ומלכות אחאב בישראל שרר שלום בין הממלכות בין השאר מפאת קשרי משפחה בין משפחות המלוכה. סך הכל מלכי ישראל – 19 ומלכי יהודה – 20.

עבודה זרה[edit]

בין המלכים היו שעשו הרע בעיני ה', עבדו עבודה זרה, רצחו ועוד. הבולטים שבהם – ירבעם, אחאב, אחז ומנשה. עם התפלגות הממלכה, הקים ירבעם שני עגלי זהב ומזבחות בדן שבצפון ובבית-אל שבדרום ממלכתו על מנת למשוך לשם את העולים לרגל. על חטא עבודה-זרה זה ובגלל שהחטיא בו את ישראל נמנעה מירבעם הזכות לקבל חלק לעולם-הבא. אמנם היו מלכים שלא עשו רע אך גם לא קידמו את העם מבחינה רוחנית, או בלשון הכתוב "רק הבמות לא סרו, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות". היו גם מלכים צדיקים כיהושפט, אסא וחזקיהו.

כובשים[edit]

בימי הושע בן אלה מלך ישראל, עשה עימו מלחמה שלמנאסר מלך אשור, לכד את העיר שומרון והגלה את ישראל לאשור. במקומם ייבא גויים מארצות המזרח והושיבם בערי שומרון. היה זה בשנת 3205 לבריאת העולם.

בשנת 3327 נלחם נבוכדנצאר מלך בבל ביהויכין מלך יהודה והגלה אותו עם עשרת אלפים גולים נוספים לבבל. בארץ נשארו רק "דלת עם-הארץ". אחד עשר שנים אחר-כך החריב נבוכדנצאר את ירושלים ובית-המקדש.

לקריאה נוספת[edit]

  • שלמה קווס, סיכום ספר מלכים, מתוך: דגל ירושלים- בטאונה התורני של ישיבת ירושלים לצעירים, חלק ז', ירושלים תש"ע, עמ' 157-167.

קישורים חיצוניים[edit]