נתן הנביא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

נתן הנביא הוא נביא שפעל בימי דוד המלך.

במקרא[edit]

נתן הנביא מוזכר בכמה מקומות בספרי המקרא:

  1. לאחר שדוד התעורר לבנות את בית המקדש, הוא פנה אל נתן הנביא והעלה בפניו את הרעיון. נתן בתחילה שיבח את היוזמה, ואמר לדוד: "לך עשה כי ה' עמך", אך לאחר מכן קיבל נתן נבואה מאת ה', ובה נאמר לו לומר לדוד שאין זה תפקידו לבנות בית לה', אלא בנו יבנה את בית המקדש (שמואל ב, ז יז).
  2. ה' שולח את נתן להוכיח את דוד על הריגת אוריה ולקיחת בת שבע ולהודיע לו על העונש הצפוי לו על מעשים אלה (שמואל ב, יב). בעקבות נבואה זו מחבר דוד את מזמור נ"א בתהילים, הפותח: "למנצח מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע".
  3. ה' שולח את נתן הנביא להורות לדוד לקרוא לשלמה, בנו מבת שבע, ידידיה, כדי להורות על כך שה' אוהב אותו (שמואל ב, יב כה).
  4. נתן, בשיתוף עם בת שבע, מעיר את תשומת לבו של דוד להמלכת אדוניה בן חגית, גורם לו להתערב בדבר, ונשלח על ידו למשוח את שלמה למלך (מלכים א' א).
  5. נתן הוא אחד הנביאים שכתבו את "דברי דוד המלך הראשונים והאחרונים" ואת "דברי שלמה הראשונים והאחרונים" (דברי הימים א, כט כט, דברי הימים ב, ט כט).
  6. נתן הוא מהנביאים שציוו שהלויים ינגנו בבית המקדש בכלי שיר (ראה דברי הימים ב, כט כה, ובפירוש המיוחס לרש"י שם).

בדברי חז"ל[edit]

לפי מסורת חז"ל, נתן הוא אחד הנביאים שהשלימו את כתיבת ספר שמואל (בבא בתרא טו, א).