תרי עשר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תרי עשר הוא אוסף של שנים עשר ספרי נביאים קצרים שקובצו לספר אחד החותם את "נביאים אחרונים" שבתנ"ך. ע"פ הילקוט שמעוני[1] קובצו כחטיבה אחת כיוון ש"איידי דזוטר מירכס" - מתוך שהם קצרים עלולים להאבד.

זמנם של הנביאים המופיעים בתרי עשר אינו מקביל אלא בסדר כרונולוגי - הנביא הראשון, הושע, ניבא מימי עוזיה מלך יהודה - אמצע הבית הראשון, וחגי, זכריה ומלאכי שהיו הנביאים האחרונים ניבאו בראשית הבית השני, בימי עזרא ונחמיה.

ספרי תרי עשר[edit]

ספרי תרי עשר הם:

 1. הושע- נובא על ידי הושע בן בארי, בתקופת ירבעם בן יואש מלך ישראל, ועוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו, מלכי יהודה. עיקר הספר הוא נבואות תוכחה ופורענות על עם ישראל.
 2. יואל- יואל בן פתואל. יש דעות שונות בחז"ל לגבי מקומו ותקופתו, שלא צוינו בתנ"ך. עוסק בנבואה על ארבה שיגיע לארץ ישראל, ובנבואות על אחרית הימים.
 3. עמוס- עמוס הנביא. חי בממלכת ישראל בתקופת ירבעם בן יואש. עוסק בתוכחה ובפורענות, בעיקר על ממלכת ישראל, אך מזכיר גם ממלכות שונות, ביניהן יהודה.
 4. עובדיה- נובא על ידי עובדיה הנביא, שעל פי חז"ל היה גר אדומי. יש דעות שונות על תקופתו, ויש המזהים אותו עם עובדיהו, אשר על בית אחאב. עוסק בנבואת פורענות על אדום לעתיד לבוא. הספר הקצר ביותר מבין תרי-עשר (פרק אחד בלבד).
 5. יונה- סיפורו של יונה בן אמיתי, על פי המדרש תלמידו של אלישע. היחיד מספרי תרי עשר המובא כסיפור, ולא כנבואה.
 6. מיכה- מיכה המורשתי. ניבא בימי יותם, אחז וחזקיה, נבואות על ישראל ויהודה.
 7. נחום- נחום האלקושי. יש דעות בחז"ל על מקומו ותקופתו (יש המסבירים שבא מהעיר אלקוש, אך יש שמפרשים את המילה אלקוש כשמו של אחד מאבותיו). מנבא נבואת פורענות על העיר נינוה.
 8. חבקוק- חבקוק הנביא. לא צוינו שמו ותקופתו. נחשב לאחד הספרים הקשים ביותר מבחינה לשונית.
 9. צפניה- נובא בידי צפניה בן כושי, בימי יאשיהו. מיוחס לחזקיה המלך.
 10. חגי- חגי הנביא. התנבא בתקופת בית שני. מדבר על בניין הבית, ועידוד העוסקים במלאכה.
 11. זכריה- זכריה בן ברכיה. התנבא בתקופת בית שני.
 12. מלאכי- מלאכי הנביא. התנבא בתקופת בית שני. מוכיח את ישראל על עבודת ה' בצורה לא טובה, ומנבא בסופו על בוא אליה הנביא לעתיד לבוא.

דינים מיוחדים בתרי-עשר[edit]

למרות שבהפטרות אין מדלגים בין ספרי הנביאים מנביא לנביא בעניין שונה, בתרי עשר מדלגים (ובלבד שלא ידלג לאחור), מאחר שהורגל ללומדם יחד ונחשבים כולם כנביא אחד.

הערות שוליים[edit]

 1. ירמיהו רמז רנה