קטגוריה:בבלי (פרשני)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

התלמוד הבבלי הוא פירוש האמוראים למשניות, ברייתות ותוספתות, ודברי הגותם. התלמוד בנוי על המשניות כך שלאחר כל קטע משנה מופיע הפירוש הרלוונטי לה. התלמוד כתוב כשילוב בין דברי האמוראים הנכתבים בארמית לבין ציטוטי המשניות והברייתות בעברית. החל מהדפסת ש"ס ונציה בשנים, נקבעה "צורת הדף", שקבעה את עיצובם וחלוקתם של דפי התלמוד והמפרשים שלצדם. חלוקה זו נשמרה גם במהדורת וילנא, שהיא הבסיס למהדורות הנפוצות של התלמוד הבבלי עד לימינו. לפי חלוקה זו מצויים בתלמוד הבבלי 2,711 דפים.

למרות שהגמרא מכונה ש"ס (שישה סדרים), אין בידינו גמרא על כל מסכתות המשנה. יש בידינו תלמוד בבלי שלם על 3 סדרים בלבד: מועד (מלבד מסכת שקלים), נשים, נזיקין (מלבד מסכת אבות). כמו כן בידינו תלמוד בבלי על מסכת ברכות מסדר זרעים ועל מסכת נידה מסדר טהרות. המסכתות עליהן אין גמרא מסומנות בסוגריים.תלמוד בבלי מבואר בפירוש פרשני
סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות
ברכות שבת יבמות בבא קמא זבחים (כלים)
(פאה) עירובין כתובות בבא מציעא מנחות (אוהלות)
(דמאי) פסחים נדרים בבא בתרא חולין (נגעים)
(כלאים) שקלים (ירושלמי) נזיר סנהדרין בכורות (פרה)
(שביעית) יומא סוטה מכות ערכין (טהרות)
(תרומות) סוכה גיטין שבועות תמורה (מקואות)
(מעשרות) ביצה קידושין (עדיות) כריתות נידה
(מעשר שני) ראש השנה עבודה זרה מעילה (מכשירין)
(חלה) תענית (אבות) תמיד (זבים)
(ערלה) מגילה הוריות (מדות) (טבול יום)
(בכורים) מועד קטן (קנים) (ידים)
חגיגה (עוקצים)


ParsheiniLogo.png
ערך זה הוא מתוך פרויקט פרשני - הפירוש השיתופי לכתבים תורניים.

מטרת פרויקט פרשני היא יצירת פירוש שיתופי על כל הכתבים התורניים, החל מהמשנה ועד ספרי השו"ת האחרונים הנכם מוזמנים להשתתף בעריכת הפירוש באמצעות דף העריכה או יצירת פירושים לערכים חדשים.
יש לך שאלה על הפירוש? ניתן להשתמש בדף השיחה ובהוספת תבנית שאלה בראש הדף. מעוניין בהסבר למקור שלא קיים עדיין בפרשני? צור אותו כעת וכתוב את שאלתך בדף השיחה.

Subcategories

This category has the following 36 subcategories, out of 36 total.

ב