יורה דעה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יורה דעה הטור השני מארבעת הטורים של רבי יעקב בן הרא"ש ושל השולחן ערוך של רבי יוסף קארו. בחלק זה יש 403 סימנים, והוא עוסק בענייני איסור והיתר וכד'. נקרא לעיתים בקיצור יו"ד או יור"ד.

הלכותיו:[edit]

שחיטה, טריפות, מתנות כהונה, אבר מן החי, בשר שנתעלם מן העין, חלב, דם, מליחה, בהמה וחיה טהורה, בשר בחלב, תערובות, טבלית כלים, יין נסך, עבודה זרה, ריבית, חוקות הגוים, מעונן ומכשף, כתובת קעקע וקריחה, גילוח בתער, לא ילבש, נידה, מקוואות, נדרים, שבועות, כיבוד אב ואם, כיבוד רבו ותלמיד חכם, תלמוד תורה, צדקה, מילה, עבדות, גרים, [[[ספר תורה]], מזוזה, שילוח הקן, חדש, ערלה, כלאי אילן, כלאי הכרם, [[כלאי זרעים], כלאי בהמה, שעטנז, פדיון הבן, בכור בהמה טהורה, פטר חמור, חלה, תרומות ומעשרות, מתנות עניים, ראשית הגז, נידוי, חרם, ביקור חולים, קריעה ואבלות. נקרא כך משום שרוב ההלכות בו הן הלכות איסור והיתר, בהן צריך הרב להורות לאסור ולהיתר, ועל שם הפסוק "את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדים" (ישעיה כח ט)

מפרשיו[edit]

על שולחן ערוך יורה דעה נכתבו פירושים רבים, ביניהם: שפתי כהן-ש"ך לרבי שבתי הכהן, טורי זהב-ט"ז לרבי דוד הלוי סג"ל, פרי חדש- לרבי חזקיה די סילוה, פתחי תשובה, כרתי ופלתי לרבי יהונתן אייבשיץ, כף החיים לרבי יעקב סופר, דרכי תשובה לרבי צבי הירש שפירא ממונקאטש ועוד.

כיום[edit]

כיום, הרוצים להבחן בבחינתו לרבנות, צריכים להבחן על חלקים מיורה דעה, בהלכות תערובות, בשר בחלב, נידה ומקוואות. קטגוריה"ארון הספרים היהודי