ארבעה טורים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ארבעה טורים או הטור הוא קובץ פסקי הלכה שיטתי, המסכם את כל ההלכה הנוהגת לאחר החורבן, אותו כתב רבי רבי יעקב בן אשר, המכונה גם בעל הטורים.

תהליך כתיבתו[edit]

כאשר נוכח רבי יעקב בן הרא"ש בריבוי המחלוקות ההלכתיות בזמנו החליט לחבר את הספר וכך כתב בהקדמתו: "יען כי ארכו לנו הימים בגלותנו ותשש כוחנו, ושמם לבנו, ורפו ידינו, ונשתבשו הסברות וגדלו המחלוקות ורבו הדעות ולא נשארה הלכה פסוקה שאין בה דעות שונות...".

תחילה עשה קיצור מהלכות אביו הרא"ש ומתשובותיו בשם "ספר הרמזים" או "סימני אשר"י" שנדפס בהוצאות התלמוד בשם "קיצור פסקי הרא"ש". על בסיס ספר זה כתב את ה"ארבעה טורים" כאשר הוא נצמד לכלל שקיבל מאביו להביא מקורות מהתלמוד וראיות לדבריו (שלא כדרכו של הרמב"ם) ולכן ציין בספר את מקורותיו וכן ציין את חילוקי הדעות בין הפוסקים שקדמו לו.

כתיבתו הסתיימה בשנת 1340. הספר התפשט בכל התפוצות והוא הספר העברי השני שנדפס (שנת 1475). כיום נפוצות במיוחד מהדורות מוגהות חדשות של הספר הכוללות הערות, פירושים ותוספות.

מקורותיו[edit]

מקורותיו מקיפים את כל הספרות הרבנית שקדמה לו והוא מזכיר את ספרות הגאונים, מהראשונים: רבנו חננאל, רבנו נסים, רבנו גרשום, רש"י וחכמי צרפת בעלי התוספות ועוד, חכמי אשכנז: ראב"ן, ראבי"ה, מהר"ם מרוטנברג ועוד, וחכמי ספרד ובראשם הרי"ף, הרמב"ם, הרמב"ן ועוד. הספר מאחד את תורתם של חכמי צרפת אשכנז וספרד, ואוסף את מנהגי הארצות השונות בעיקר בענייני תפילה. הוא מביא מדבריהם ובהרבה מקומות חולק, ובכל מחלוקת עם הראשונים הוא מביא את מסקנת הרא"ש.

מבנה הספר ותוכנו[edit]

"ארבעה טורים" (ובעקבותיו השולחן ערוך) מתחלק לארבעה חלקים:

  1. טור אורח חיים - סדר יומו של האדם מקומו עד שכבו, תפילות , שבת, חגים וכדומה, מתבסס על חכמי אשכנז וצרפת ומביא דברי מוסר ומנהגים מחסידי אשכנז ומחוגי המהר"ם מרוטנברג.
  2. טור יורה דעה - על הלכות איסור והיתר, דומה במבנהו לספר תורת הבית של הרשב"א.
  3. טור אבן העזר - על הלכות אישות, מתבסס על המשנה תורה לרמב"ם בספר נשים.
  4. טור חושן משפט - על הלכות ממונות ונזיקין, בנוי על ספר התרומות לרבי שמואל הספרדי, ועוד מחכמי ספרד.

כתבי יד ומהדורות[edit]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.

בין גמרית רבי יעקב את ארבעה הטורים לבין הדפסתו, חלף כמאה שנה בהם השתשמו הוגי הלכות בכתבי יד של החיבור, כיום קיים עשרות כתבי יד של ספר ארבעה הטורים.

בין הכתבי יד החשובים נמנה הכתב יד בספרייה הבריטית שבלונדון משנת ה'רל"ד וכן כתב יד הספרייה הלאומי שבפריז, מספר 424.

הספר נדפס לראשונה בשנת 1475 בכפר פיעוו די סאקו בצפון איטליה, אחריו בקושטא בשנת ה'רנ"ב, ובשנת 1610.

הפירושים על הספר[edit]

הספר היה נפוץ ומפורסם בכל תפוצות ישראל, ולכן החליט רבי יוסף קארו לכתוב עליו את חיבורו "בית יוסף" שהיוה בסיס לשולחן ערוך, הרמ"א בהגהותיו בשם "דרכי משה" מביא את פסקי האשכנזים הראשונים, והפרשנים הנוספים מסביב ל"טור" הם "בית חדש" לרבי יואל סירקיס, "דרישה ופרישה" לרבי יהושע פלק כץ האשכנזי, ו"כנסת הגדולה" לרבי חיים בנבנשתי הספרדי. ישנם עוד רבים שכתבו הגהות ופירושים סביב לטור, מפאת חשיבותו, אך לא כולם זכו להידפס.

קישורים חיצוניים[edit]