שבועה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שבועה היא התחייבות או האמנת דברים תוך לקיחת התייחבות ש"ה' עדי". לענייני שבועות מוקדשת מסכת שלימה בסדר נזיקין (מסכת שבועות).

שבועות דאורייתא[edit]

שבועה מהתורה כוללת מספר סוגים:

שבועות דרבנן[edit]

שבועה שחייבו מדרבנן הנקראת גם שבועת היסת היא שבועה שהחלו חכמים במקרים התורה לא חייבה שבועה:

ראה גם[edit]