כתבי הראי"ה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
סדרת כתבי הראי"ה שיצאו בהוצאת מוסד הרב קוק

שם כולל לספריו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק (הראי"ה), הרב הראשי לישראל וראש ישיבת מרכז הרב, שעלו על הכתב, הנמצא בשימוש בעיקר על ידי תלמידי הישיבות בציבור הדתי-לאומי.

חלק מן הכתבים נערך על ידי הרב קוק ותלמידיו וראה אור בחייו (כגון אדר היקר, ריש מילין, אגרות הראי"ה מהדורה קמא, חלק גדול מהספר מאמרי הראי"ה והחיבור ערפילי טהר); אולם רוב ספריו יצא לאור לאחר פטירתו.

חלק מאותה ספרות הנו מקבץ של דבריו שיצאו בספרים ללא עריכה (כגון ספריו בהלכה, תשובותיו ואגרותיו), וחלק גדול מהווה עריכה מסועפת של דברי הגות שכתב הרב קוק (כגון הספרים אורות ואורות הקודש).

כתביו עוסקים בתחומי הלכה, אגדה, פילוסופיה, פרשנות התנ"ך, פרשנות הגמרא, מוסר ועוד. כיום הכתבים המחשבתיים של הרב קוק מהווים מוקד משמעותי לדיון ביחס להשקפת העולם של זרמים שונים בציונות הדתית, ונלמדים כחלק משמעותי מסדר היום בעשרות ישיבות ומכינות.

עריכת הכתבים[edit]

מבין כתבי היד של הרב קוק, זכו לפרסום פנקסים המכונים שמונה קבצים. פנקסים אלה, ועוד פנקסים רבים שלא הודפסו, שימשו כמה מתלמידי הרב קוק, לצורך עריכת כתביו בספרים שונים. מהם ערך הרב דוד כהן ("הרב הנזיר") את 'אורות הקודש'. גם 'אורות', 'אורות התשובה', ו'עולת ראי"ה' שנערכו בידי בנו של הרב קוק, הרב צבי יהודה קוק מבוססים בעיקר עליהם. ככלל, כל ספרי ה'אורות' הינם ספרים שנערכו בידי תלמידיו של הרב מפנקסים שכתב. קבצים אלו נדפסו גם בצורתם המקורית ללא כל עריכה. בשנת תשס"ו יצאו לאור עוד חמישה מפנקסיו של הרב בצורה לא ערוכה ונקראו 'קבצים מכתבי יד קודשו'. ובשנת תשס"ח יצא חלק נוסף.

כתביו שיצאו לאור[edit]

פנקסים וקבצים שיצאו ללא עריכה[edit]

ספרי "אורות"[edit]

ספרי מחשבה נוספים[edit]

הלכה ותלמוד[edit]

אגרות, מכתבים ומאמרים[edit]

 • אגרות הראי"ה - אגרותיו של הרב קוק בנשואים שונים שקובצו בארבעה כרכים שיצאו בשתי הוצאות. האגרות מעשר שנותיו האחרונות לא פורסמו עדיין.
 • הסכמות הראי"ה- קובץ הסכמות שנתן הרב לספרים שונים.
 • אגרות לראי"ה - קובץ מכתבים מגדולי ישראל אל הרב קוק, בעריכת הרב משה צבי נריה.
 • גנזי הראי"ה- חוברות ובהן אגרות ופסקאות של הראי"ה שלא פורסמו.
 • מדבר שור - דרשות מימי רבנותו של הרב בחו"ל, קרוי "שוּר" מלשון ראיה (בדומה למשמעות "קוק"- לראות).

שונות[edit]

 • עולת ראי"ה, שני כרכים על סידור התפילה היהודי בעריכת הרצ"יה קוק.
 • שמועות ראי"ה- קובף שיחות לפרשיות השבוע (על חומשי בראשתי-שמות) וחלק מן המועדים שנשא בסעודה שלישית.
 • חדריו- פרקים אישיים- שירים וקטעי יומן של הרב קוק.
 • נפשי תקשיב שירו- משירי הראי"ה.
 • חומש הראי"ה- לקט מפירושיו על חומשי בראשית-במדבר (ארבעה כרכים).
 • יש לך כנפי רוח- ליקוט של פסקאות על אמון האדם בעצמו ובכוחותיו, בעריכת צבי הירש.

הוצאת הכתבים[edit]

מוסד הרב קוק[edit]

מרבית ספרי הרב קוק יוצאים לאור בהוצאת "מוסד הרב קוק", והם נכרכים בכריכות לבנות (בעבר היו הספרים נכרכים גם בכריכות חומות, כחולות,כתומות ואפורות). בשל צבע הכריכות מכונים ספרים אלו לעתים בכינוי: "הש"ס הלבן". במסגרת זו יצאו הספרים: אגרות הראי"ה, אורות הקודש, אורות התשובה, אורות התורה, אורות הראי"ה, מוסר אביך ומידות הראי"ה, ראש מילין, אדר היקר ועקבי הצאן, אורות, עזרת כהן, דעת כהן, משפט כהן, אורח משפט, חבש פאר, מצוות ראי"ה, זבחי ראי"ה, עולת ראי"ה, שבת הארץ, עץ הדר.

מכון הרצי"ה[edit]

מכון הרצי"ה שוכן בישיבת מרכז הרב בירושלים, ומוציא לאור מאז פטירת הרצי"ה את כתביו של הרב על פי הוראות העריכה של הרצי"ה. הספרים מלוקטים לרוב לפי נושאים. במסגרת זו יצאו עד כה הספרים: מאורות הראי"ה (כרכי המועדים), מאורות הראי"ה (כרך בנשואים אחרים), ביאורים למסכת אבות, עין איה, מדבר שור, טוב ראי.

רעות[edit]

מכון רעות, הפועל בישיבת רמת גן, מוציא לאור כתבים מהרב קוק ככתבם ללא עריכה, לרוב את הכתבים העוסקים בנושאים הקשורים יותר ללב. במסגרת זו יצאו הספרים: חדריו, נפשי תקשיב שירו, פנקס י"ג, קבצים מכתב יד קדשו ועוד.


ספרים נוספים יצאו לאור במסגרות אחרות כדוגמת אורות המקדש, אורות הנבואה, חזון הצמחונות, אורצות הראי"ה אגרות לראי"ה, הסכמות הראי"ה ועוד. כמו כן, מתפרסמות פסקאות בכתבי עת שונים כגון "דגל ירושלים- בטאונה התורני של ישיבת ירושלים לצעירים".

פירושים וביאורים[edit]

הרצי"ה[edit]

 • "שיחות הרב צבי יהודה על ספר אורות".
 • "שיחות הרב צבי יהודה לספר אורות התורה" (חדש)
 • ביאורים לאורות התשובה.
 • הערותיו הפזורות בכל ספרי הראי"ה שבהוצאת מוסד הרב קוק.

ראש יהודי[edit]

תנועת ראש יהודי העוסקת בהחזרה בתשובה והפצת תורה בעם ישראל, מפיצה גם ספרים המבארים את כתביו של הרב קוק ומנגישים אותם לציבור הרחב. פירושים אלו נכתבו ברובם על ידי הרב יובל פרוינד:

 • "אל הנפש"- מסע אל הנפש בעקבות ספר מוסר אביך.
 • אורות התשובה מבואר.
 • ראיה בהירה- חוברת העוסקת בהתבוננות פנימית על האדם על פי פסקאות של הרב קוק.
 • ניצוצות- לקט הארות, עצות ותבונות מכתביו, מעובדות לעברית בת ימינו
 • ביאור לספר מידות הראי"ה
 • פסיכולוגיה של מעלה- תורת הנפש של הרב קוק.
 • משיב הרוח- 70 פסקאות "המשיבות את הרוח", בתוספת ביאור מאת הרב פרוינד.
 • ביאור לספר אורות התורה.

הרב אבינר[edit]

הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת כהנים ורב הישוב בית אל, כתב כמה חיבורים על כתבי הראי"ה:

 • פירושים לספר אורות:
  • אורות התחיה- שני כרכים.
  • אורות ישראל ותחיתו
  • ארץ ישראל והמלחמה
  • זרעונים ולמהלך האידאות בישראל
 • חזון הצמחונות והשלום
 • אורות התורה- הספר כלשונו עם תוספות ומאמרים.
 • פירוש על מוסר אביך
 • פירוש על אדר היקר
 • פירוש על אורות התשובה
 • פירוש על אורות התורה
 • הליכות הראי"ה- סידור ועריכה של אגרות הראי"ה משלל ספריו לפי נושאים.

הרב פילבר[edit]

הרב יעקב פילבר כתב ספרים על תורת הרב קוק:

 • ביאורים ומקורות לאורות התשובה.
 • כוכבי אור
 • לאורו

הרב חגי לונדין[edit]

 • סדרת מאמרי ליבה במשנת הרב קוק:
  • מאמר הדור- מתוך הספר 'עקבי הצאן'- מאמר העוסק בתהליכים העוברים על הדורות שלנו.
  • חזון הצמחונות והשלום
  • מאמר למהלך האידאות בישראל- מתוך ספר אורות.
  • מאמר "טללי אורות" מספר "מאמרי הראי"ה".
  • מאמר "דעת אלהים" מספר "עקבי הצאן"
 • סדרת הראי"ה קוק המבואר - סדרה זו עתידה לכלול ביאור קצר, בהיר ותמציתי על כתביו הקלאסיים של הרב קוק. עד כה יצאו לאור:"
  • מוסר אביך
  • מידות הראי"ה

הרב סולטנוביץ'[edit]

הרב זאב סולטנוביץ' כתב מספר ספרי ביאורים על כתבי הראי"ה:

 • אורות ישראל
 • למהלך האידאות בישראל.
 • אורות הקודש (חכמת הקודש סדרים א' -ד')

אחר[edit]

 • שיעורי הרב הנזיר על אורות הקודש (חלק א).
 • חוג הראי"ה- רשימות הרב הנזיר על אורות הקודש חלק ב
 • אורות הקודש המבואר
 • באר מגד ירחים- על ספרו של הרב 'מגד ירחים' העוסק בחודשי השנה, מאת הרב עוזי קלכהיים.
 • מילון הראי"ה- ערכים ומונחים בכתבי הראי"ה- מאת הרב יוסף קלנר.
 • פירוש לאורות התשובה מאת הרב ראובן ששון- ראש ישיבת רמת השרון.
 • מפתחות לכתבי הראי"ה - מפתחות ותקצירים לכתבי הרב קוק במחשבה, בעריכת הרב בועז אופן.
 • שיעורים בספר אורות- הרב זלמן ברוך מלמד, ראש ישיבת בית אל (פרקי 'ארץ ישראל", 'המלחמה' ו'ישראל ותחייתו').
 • פסקי הראי"ה- הלכות חנוכה על פי פסקי הראי"ה בתוספת פירושים, מאת הרב משה עמיאל.
 • תורת הראי"ה- שיעורים בספר אורות התורה מאת הרב ארל'ה הראל.
 • אורות התחיה עם ביאורים מאת הרב נחום רכל, רב ואמן, נשיא ישיבת ההסדר ברמת השרון.
 • אורות שלמה- פירוש מאת הרב שלמה קרליבך על חלק מאורות התשובה, מודפס בספר 'פתחו שערי הלב' למועדים בעריכת יחד הכהן ויט.
 • תורת העולה- פירוש מאת הרב יהושע מגנס לעולת ראיה על סימני ליל הסדר
 • האתגרים של הקיום היהודי- מאת בנימין גרוס, על מאמר "למהלך האידאות בישראל".
 • הסנגוריה במשנת הרב קוק- מאת הרב בנימין אפרתי
 • הוד הקרח הנורא- פירוש למאמר "יסורים ממרקים" בזרעונים מאת הרב יוסף קלנר
 • הרוצה בתשובה- שיעורים על פרק ט' באורות התשובה מאת הרב ירחמיאל ויס.
 • מאמר פתוח- מאמר סתום- על הקדמת הראי"ה לעין איה, מאת משה גרשון
 • שיעורים באורות התשובה מאת הרב אליהו בלומנצוויג.
 • בנפש התורה (שני כרכים)- שיעורים באורות התורה מאת הרב אליעזר קשתיאל.
 • בנפש התשובה (שני כרכים) - שיעורים באורות התשובה מאת הרב אליעזר קשתיאל.
 • מילין חדתין- ביאור על חלקים נגלים מהספר ראש מילין, מאת הרב יוסף אלנקוה.
 • שיעורים באורות התורה- מאת הרב צפניה דרורי.
 • תורת שבת הארץ- על המבוא לשבת הארץ, מאת הרב יהושע מגנס
 • באהלה של תורה- על המבוא לשבת הארץ, מאת הרב יעקב אריאל (נספח לספר "תורת שבת הארץ" מאת הרב יהושע מגנס).
 • רז תורה- על אורות הקודש (חלקים א-ב) מאת הרב שלמה גילת.
 • דיבור ומחשבה- על אורות הקודש חלק ראשון מאת הרבנים שלמה ואהרן טולידאנו (שני כרכים).
 • צמאון לאל חי- פירוש על אורות התשובה מאת הרב יצחק חי זאגא.
 • בנתיבי האורות- מאת הרב שי סבג, על פרקי "ארץ ישראל" בספר אורות.
 • ניצוצי אורות- על ספר אורות, מאת הרב משה אושפיזאי.
 • ריש מילין המבואר- מאת הרב עודד דוד.

"אור האורות"[edit]

בשנים האחרונות, קם ארגון בשם אור האורות, שמטרתו להפיץ את תורת הרב קוק, בעיקר בקרב הציבור הדתי והחרדי. הארגון מוציא מדי שבת עלון בשם "שבת הראי"ה" ובו מאמרים, סיפורים, פירושים וכד' מהרב קוק ועליו, וכן מתוארים קשריו הענפים על גדולי ישראל. הארגון גם מפיץ חוברות הקשורות לתורת הרב קוק וליחסיו עם גדולי ישראל, ביניהן:

כמו כן, פועל הארגון במישור ההסברתי, בעיקר בציבור החרדי, לשנות את התפיסה הרווחת בציבור זה כי רוב גדולי ישראל התנגדו לרב קוק, לפועלו ולמשנתו.

כתביו שאינם יצאו לאור[edit]

 • פנקס זוימל תרנ"ג-תרנ"ד - כולל 150 דפים, רובם דברי הלכה ומקצתם דרשות.
 • פנקס ללא כריכה - כולל כ200 דפים. תחילת כתיבתו ביפו והמשכו בשוייץ.
 • פנקס לב - רובו אגרות, נכתב בסביבות תר"פ.
 • פנקס על הים - פנקס קטן הכולל שירים ופסקאות קצרות. נכתב כנראה בעת הפלגתו של הרב לאמריקה בשנת תרפ"ד.

יש הטוענים כי כתבים רבים מכתבי הרב קוק עדיין לא פורסמו לציבור, וכן שחלק מהכתבים המפורסמים עברו שינויים מסוימים. לטענתם, הסתרת הכתבים נעשתה בכוונה על מנת שלא לחשוף את הציבור לכתבים שסגנון כתיבתם המעורפל עלולים לתת פתח לפירושים בעייתיים. טענות אלו הועלו בעיקר לפני הפצת חלק גדול מכתבי הרב קוק שהיו גנוזים בספרים שמונה קבצים וכן מציאות קטן.

קישורים חיצוניים[edit]