עין יעקב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עין יעקב הוא חיבור המלקט את אגדות התלמוד הבבלי בתוספת פירושים רבים, שנערך על ידי רבי יעקב בן חביב.

תוכן הספר[edit]

הספר מסודר על פי סדר הש"ס, רובן מן התלמוד הבבלי (ישנן גם מעט אגדות מן התלמוד הירושלמי) והובאו בו מאמרי האגדה והסיפורים. לצד דברי חז"ל, הודפסו בספר פירושים רבים, בהם:

בתחילת הספר הובאו מאמרים שונים על אגדת חז"ל, בהם "מאמר על אגדות חז"ל" של רבי אברהם בן הרמב"ם, "מאמר על האגדות" מאת רבי משה חיים לוצאטו, "כללי הדרושים והאגדות" מאת רבי ישעיה הלוי הורוויץ ו"מבוא האגדות" מאת רבי צבי הירש חיות.

פעמים רבות משמש הספר לבירור גרסאות בגמרא, וישנם אף מקרים שהמחבר מביא מאמר שבש"ס שלנו לא מופיע כלל. מגיהי הש"ס הביאו רבות מגריסאותיו.

תולדות הספר[edit]

הכותב עצמו הספיק לערוך רק את סדרי זרעים ומועד, ובנו רבי לוי בן חביב (מהרלב"ח) השלים את החיבור על שאר המסכתות, ולכן לא הובאו בסדרי נשים, נזיקין, קדשים, וטהרות "פירושי הכותב", וכן לא הובאו חידושי הראשונים, כפי שהביאם אביו.

הספר הודפס לראשונה בסלוניקי בין השנים רע"ו-רפ"ב. הספר התקבל מיד עם הדפתסו בחיבה גדולה על ידי קהל הלומדים, והחלו להקיבע חבורות ללימוד בספר. מאז ועד היום, זוכה הספר לפופולריות רבה ביותר, והוא הודפס במהדורות רבות.

למשך תקופה מסוימת אסר האפיפיור להדפיס את הספר, ולכן הודפס הספר תחת השם "עין ישראל".

חיבורים על הספר וסביבו[edit]

  • עין איה- מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק. ביאור על האגדות שהובאו בעין יעקב למסכתות ברכות ושבת.
  • עין יעקב המפואר- עם ביאור מאת הרב חיים אברהם הלוי יאמניק
  • עין יעקב המבואר- מאת הרב חיים יוסף וולדמן