Yeshiva.org.il - The Torah World Gateway

Rabbi Ya'akov Shapira

Rosh Yeshiva of Merkaz Harav yeshiva in Jerusalem
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il