בית המקדש השני

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Baustelle.PNG הערך נמצא בשלבי עריכה
כדי למנוע התנגשויות עריכה אתם מתבקשים שלא לערוך ערך זה בטרם תוסר הודעה זו, אלא אם כן תיאמתם זאת עם מניח התבנית.
שימו לב! אם הדף לא נערך במשך שבוע ניתן להסיר את התבנית ולערוך אותו, אך רצוי לתת קודם תזכורת בדף שיחתו של הכותב.
התבנית הונחה ע"י ספרא (לכתיבת הודעה) (עריכותי באתר) 04:18, 20 ביוני 2021 (UTC)


דגם של בית המקדש השני

בית המקדש השני נבנה אחרי שוב בני ישראל מהגלות בבל, בשנת ג' אלפים ת"ח לבריאת העולם על ידי עולי בבל. בית שני עמד ארבע מאות ועשרים שנה ונחרב בשנת ג' תתכ"ט.

תחילת הבנייה[edit]

בשנת ג'ש"צ‏[1], כשנתמנה כורש[2] למלך נתן כורש אישור לבנות את בית המקדש השני ואמר:

"כל ממלכות הארץ נתן לי ה' א-לוקי השמים והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלם אשר ביהודה; מי בכם מכל עמו יהי אלוקיו עמו ויעל לירושלם אשר ביהודה ויבן את בית ה' אלוקי ישראל הוא האלוקים אשר בירושלים וכל הנשאר מכל המקמות אשר הוא גר שם ינשאוהו אנשי מקמו בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה עם הנדבה לבית האלוקים אשר בירושלם"[3].

בפרק ד' בספר עזרא מסופר ש"צרי יהודה ובנימין"‏[4] ביקשו מבני ישראל לעזור להם לבנות את בית המקדש אך עם ישראל לא הסכימו כי אסור לכותים לבנות את בית המקדש כי הם לא מזרע ישראל ובעקבות כך הם הלשינו על היהודים והבנייה נעצרה עד לימי דריוש השני.

המשכת הבנייה[edit]

16 שנים לאחר הפסקת בניית בית המקדש, בשנת ג' אלפים ת"ו, מת אחשוורוש ונתמנה בנו, דריוש השני‏[5], בשנה השנייה למלכות דריוש, בשנת ג' אלפים ת"ח במלאות כ70 שנה לחורבן הבית המלך דריוש נתן רשות לבני ישראל לעלות לארץ ישראל ולהמשיך את בניית בית המקדש השני. בניית בית המקדש השני לקחה ארבעה שנים, מהשנה השנייה למלכות דריוש עד השישית. שנה לאחר סיום בניית בית שני עלו עזרא הסופר, אנשי כנסת הגדולה ועוד כוהנים ולווים רבים.

צורת הבית, גודלו, בנייתו[edit]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.

חמשה דברים היו בבית ראשון וחסרו בבית שני ואלו הם: א. ארון, כפורת וכרובים; ב. אש מן השמים; ג. שכינה; ד. רוח הקודש; ה. אורים ותומים.

בניין הורדוס[edit]

בזמן מלכות הורדוס החליט הורדוס לשפץ את בית המקדש השני ולאחר שיפוץ הבית בית המקדש היה מכונה גם "בניין הורדוס", בגמרא כתוב ש"מי שלא ראה בנין הורדוס לא ראה בניין נאה מימיו"‏[6][7].

מלכיות ששלטו בארץ בזמן בית שני[edit]

אנשי כנסת הגדולה והזוגות[edit]

ערכים מורחבים - אנשי כנסת הגדולהתקופת הזוגות

מסופר בספר עזרא‏[8] שבשנת ג' תי"ג, כשעלו עזרא הסופר ואנשי כנסת הגדולה לארץ ישראל הם ראו שמתי שבני ישראל היו בגלות הם התחתנו אם נשים נוכריות‏[9] ובגלל זה עזרא ואנשי כנסת הגדולה ביטלו את הנישואים הללו‏[10].

חורבן הבית[edit]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.

בית המקדש הראשון נחרב בגלל עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות ובית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם[11]. בשנת ג' תתכ"ט, לאחר שבית שני שני עמד על תילו כארבע מאות שנה נחרב הוא. הסיפור על חרבן בית המקד השני מסופר בגמרא במסכת גיטין‏[12]:

ראה גם[edit]

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים

 1. 52 שנה לאחר חורבן בית ראשון ע"י נבוכדנצר בשנת ג' אלפים של"ח (ע"פ רש"י).
 2. מכונה גם "כורש השני" הוא "כורש הגדול".
 3. עזרא, א', ב' - ד'.
 4. כינוי זה נכתב בעזרא, ד', א'. "צרי יהודה ובנימין" היו הכותים.
 5. שעל פי ההלכה יהודי כי אימו היא אסתר.
 6. תלמוד הבבלי, מסכת בבא בתרא, ד', ע"א.
 7. ביאור: מי שלא ראה את בניין הורדוס (בית שני לאחר השיפוץ) לא ראה בניין נאה (יפה) כזה מימו.
 8. פרקים ט' - י'.
 9. עזרא, פרק ט'.
 10. עזרא, פרק י'.
 11. תלמוד הבבלי, מסכת יומא, ט', ע"ב.
 12. גיטין נה ב - גיטין נח א.