חבקוק הנביא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חבקוק היה מנביאי התרי עשר. נבואותיו מרכיבות את ספר חבקוק.

שם אביו ושבטו לא נכתבו במקרא בפירוש, אולם בספר הזוהר (ח"א ז א) מבואר כי חבקוק הוא בן האישה השונמית שהחיה אלישע הנביא, ונקרא חבקוק על שם שני חיבוקים- חיבוק שחיבקה אותו אמו וחיבוק שחיבקו אלישע.

על פי סדר עולם רבה התנבא בימי מנשה בן חזקיהו מלך יהודה (כפי הנראה שישנה מחלוקת בין סדר עולם לזוהר, שכן על פי הזוהר חבקוק היה בימי אלישע שחי לפני מנשה). דעה נוספת מובאת בדברי רבי יצחק אברבנאל, כי חבקוק היה בימיו של דניאל, והביא לו אוכל כשהיה בגוב האריות, אולם האברבנאל עצמו דוחה דעה זו.

קיבל תורה מפי הנביא נחום האלקושי, ובדורו התנבאו גם נחום ויואל בן פתואל.


עיקר נבואותיו של חבקוק עוסקות בכשדים (הבבליים) - תמיהה על הצלחתם ונבואה על חורבנם ומפלתם. בנבואותיו מטיח חבקוק כלפי מעלה, בעיקר בנושא שאלת צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. על פי חז"ל, חבקוק עג עוגה ועמד בתוכה (כמו חוני המעגל) ואמר כי לא יזוז מתוכה עד שה' ישיב לו על שאלותיו, שנאמר (חבקוק ב א): "על משמרתי אעמודה ואתיצבה על מצור" (בבלי תענית כג א). ה' עונה על שאלותיו של חבקוק בפרק ב.

הקודם:
נחום האלקושי
מעתיקי השמועה הבא:
צפניה בן כושי