עובדיה הנביא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עובדיה היה אחד מנביאי התרי עשר. זמנו לא כתוב בתנ"ך בפירוש, אולם חז"ל אומרים כי עובדיה הנביא הוא אותו עובדיה שהחביא את נביאי ה' בימי אחאב מלך ישראל. היה גר אדומי. עובדיה התנבא נבואה אחת, שנכנסה לספר עובדיה, והיא עוסקת במפלת ממלכת אדום ובתשועה שתהיה לישראל במפלתם. חז"ל מסבירים, כי דווקא עובדיה נשלח להתנבא על אדום, צאצאי עשו, מפני ש"יבוא עובדיה שדר בין שני רשעים, אחאב ואיזבל, ולא למד ממעשיהם ויפרע מעשו הרשע שדר בין שני צדיקים, יצחק ורבקה, ולא למד ממעשיהם" (בבלי סנהדרין לט ב).

בזמן שגזרה איזבל אשת אחאב להרוג את כל נביאי ה', החביא עובדיה, שהיה משרי המלך, מאה נביאים והאכילם.