רבי יום טוב בן אברהם אשבילי

From ויקישיבה
(Redirected from ריטב"א)
Jump to navigation Jump to search

רבי יום טוב בן אברהם אל אשׂבילי[1] (הריטב"א) היה מגדולי חכמי ישראל בספרד בתקופת הראשונים. נודע בעיקר בזכות חידושיו על מסכתות הש"ס. תלמידם של הרשב"א והרא"ה.

תולדות חייו[edit]

נולד בערך בשנת י' בסרגוסה שבספרד. למד בברצלונה מפי הרשב"א והרא"ה, גדולי תלמידיו של הרמב"ן. שימש כרב בסרגוסה ובסביליה, ושאלות הלכתיות רבות הופנו אליו ואל בית דינו. נפטר בשנת ה"א פ' בקירוב.

חידושיו על הש"ס[edit]

הריטב"א נודע בעיקר בזכות חידושיו על מסכתות רבות בש"ס. בידינו היום מצויים חידושי הריטב"א על מסכתות בבא בתרא, בבא מציעא, ברכות ביצה, גיטין[2], חולין, יבמות, יומא, כתובות, מגילה, מועד קטן, מכות, נדרים, נדה, סוכה, עבודה זרה, עירובין, פסחים, קידושין, ראש השנה, שבועות, שבת ותענית.

חידושיו דומים בסגנונם ובשיטתם לחידושיהם של רבותיו הרשב"א והרא"ה ושל רבם הרמב"ן.

פירושים שיוחסו לו[edit]

חידושי הריטב"א על מסכת גיטין אינם של הריטב"א אלא של רבנו קרשקש וידאל. במהדורת "מוסד הרב קוק" הודפסו פירושי הריטב"א על גיטין מכתב יד, ולצדם פירושי רבנו קרשקש שיוחסו לריטב"א.

כמו כן, חלקים מחידושי הריטב"א המודפסים על מסכת בבא מציעא אינם מהריטב"א. במהדורת "מוסד הרב קוק" הודפסו חידושיו המקוריים, לצד החידושים שיוחסו לו (עד דף יב בלבד), וכיום גם במהדורות רגילות רבות מודפסים החידושים המקוריים לצד החידושים המיוחסים.

על מסכת קידושין קיימת "מהדורה בתרא" שנכתבה על ידי הריטב"א עצמו, ויצאה לאור לראשונה במהדורת "מוסד הרב קוק".

חיבורים נוספים[edit]

  • שו"ת הריטב"א- תשובותיו בהלכה. יצא לאור מכתב יד על ידי הרב יוסף קאפח בשנת תשי"ט.
  • ספר הזכרון- חיבור הגנה על שיטת הרמב"ם בספר מורה הנבוכים מפני טענותיו של הרמב"ן בפירושו לתורה.
  • פירוש על הלכות נדרים לרמב"ן (הודפסו לצד הלכות הרי"ף על מסכת נדרים בדפוס וילנא).
  • הלכות ברכות
  • פירוש על הגדה של פסח
  • כפי הנראה חיבר גם ספר דרשות שלא מצוי בידינו כיום.
תקופת חייו של רבי יום טוב בן אברהם אשבילי על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן


הערות שוליים

  1. משמעות השם אשׂבילי היא: מהעיר סביליה
  2. החידושים שהודפסו תחת שמו על מסכת גיטין הם ככל הנראה של רבי קרשקש וידאל. חידושיו למסכת גיטין יצאו מכת"י וצורפו לחידושי רבנו קרשקש וידאל במהדורת מוסד הרב קוק)