רבי שלמה בן אדרת

From ויקישיבה
(Redirected from רשב"א)
Jump to navigation Jump to search
הדף "רשב"א" מפנה לכאן. אם התכוונתם למשמעות אחרת, ראו רשב"א (פירושונים).

רבי שלמה ב"ר אברהם בן אדרת (רשב"א) היה מגדולי הראשונים בספרד, פוסק ומפרש התלמוד.

תולדותיו[edit]

נולד בברצלונה בשנת ד'תתקצ"ה לאביו ר' אברהם. נפטר שנת ה'ע.

היה תלמידם המובהק של רבנו יונה גירונדי והרמב"ן.

בצעירותו עבד כסוחר אך לאחר שנים אחדות עזב את המסחר ונתמנה לרב בברצלונה ושימש שם כרב יותר מארבעים שנה.

תלמידיו[edit]


הרדב"ז כותב (ח"ו ב' אלפים שט"ז) שגם רבי וידאל די טולושא, בעל 'מגיד משנה' על הרמב"ם, היה תלמידו של הרשב"א, אולם החיד"א (שם הגדולים בערכו) מפריך זאת.

ספריו[edit]

 • חידושי הרשב"א על התלמוד - מסכתות ברכות, שבת, עירובין, ביצה, ראש השנה, מגילה, יבמות, כתובות, גיטין, קידושין, נדרים, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, שבועות, חולין, נדה והגדות הש"ס.
 • שו"ת הרשב"א - שבעה חלקים ובהם כשלושת אלפים שאלות ותשובות.
 • שו"ת הרמב"ן - ספר זה נכתב ע"י הרשב"א, אך בטעות יוחס לרבו, הרמב"ן[1]. נקרא גם: "שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן".
 • תורת הבית- ספר הלכה בעניני איסור והיתר, הכולל שני ספרים- "הארוך" ו"הקצר".
 • משמרת הבית - תשובה להשגות הרא"ה (הנקראות 'בדק הבית') על ספר תורת הבית.
 • עבודת הקודש - הלכות שבת (בעיקר דיני עירובין) ויום טוב בשני שערים: "בית נתיבות" - הלכות ערובין, "בית מועד" - הלכות יום-טוב.
 • פסקי חלה - הלכות הפרשת חלה.
 • פירושי ההגדות - פירוש לאגדות חז"ל בש"ס. נכתבו במטרה להשיב לאפיקורסים.
 • פירוש על הגדה של פסח
 • מאמר על ישמעאל- יצא לראשונה על ידי בצלאל נאור בתוספת הערת ומבוא בהוצאת "אורות", ניו יורק תשס"ח
תקופת חייו של רבי שלמה בן אדרת על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן

הערות שוליים[edit]

 1. ר' בהקדמת הבית יוסף על הטור.