כף החיים (פלאג'י) - כף החיים (הראשון)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ספר הלכתי הראשון שנקרא בשם כף החיים נדפס בטורקיה ב' כרכים מסודר לפי פרקים חיברו הרב הכולל רבי חיים פלאג'י הגאב"ד וראב"ד בטורקיה - תורכיה.

כף החיים החדש[edit]

נדפס מחדש בארץ ישראל מנוקד באותיות מנוקדות מאירות עינים בבני ברק, וכן במהדורא עם הערות באותיות מרבעות מאירות עינים על ידי הוצאת שיח ישראל בירושלים שנת ה'תשמ"ו, וכן במהדורא חדשה על ידי הוצאת שובי נפשי בירושלים הודפס בשנת ה'תשע"ג ומכיל (תשמ"ח עמודים).

חכמי הכף-כף נחתכף הקטורת-כף נקיכף אחת-כף הכהןכף הסיידים-כפי אהרןנקי כפים-כף החייםכף זכות, ועוד[edit]

ספרים שנקראו בשם כף כפים ווכיוצא הבאים לאחר הספר כף נחת ונקראים חַכְמֵי הַכַּף הם:

– מאת ר' אברהם אליעזר סופר מירושלים.

כף החיים (סופר)[edit]

כף החיים השני הינו ספר בן 10 כרכים (ח' חלקים על אורח חיים ועוד ב' חלקים על יורה דעה), הנקרא כף החיים (סופר).

הערות[edit]