כף אחת (השני)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ספר כף אחת (השני) – מאת ר' יהודה, שם ספר הנמצא ביד רבי מענדיל לאנדעסבערג בקרעמניץ "חסר שער", וכתב וזו לשונו "כך היה כתוב בשער"; כף אחת עשרה זהב מליאה, הגהות נוגהות מאירות ומזהירות, שחיבר הרבני הר' יהודה ז"ל הוא הפיוט אלה אזכרה המורדף ממצבו גבול הדורות, ועתה הוקם על בפירוש ענייניו ופתרון מילותיו ובביאור סגנון מליצותיו, אמר המגיה; משה בן יעקב ישראל בידינגען מבאר המילות והפיוט הנ"ל וגם באיזה זמן היו עשרה הרוגי מלכות, עכ"ל.